Planleggingen av Grenland Pride 2022 er i gang!


Noe av det vi vil få til i 2022 er et lokalhistorisk fokus.

Har du noe å bidra med angående den skeive historien i Grenland?

Det meste er av interesse, både fra fjærn og nær fortid. 


Bidragene vil samles og presenteres under Grenland Pride 2022.

Formatet for dette er ikke satt, men det kan bli en utstilling, et foredrag eller en annen presentasjon. 


Bidrag kan sendes til oss på post@grenlandpride.no,

med emne "skeiv historie i Grenland".

Følg oss på Facebook og på Instagram for jevnlige oppdateringer