Om Grenland Pride

Grenland Pride (tidligere Telemark Pride) arrangeres av FRI Vestfold og Telemark.
Vi er en lokal pridefestival med forankring i Grenlandsområdet.


Grenland Pride eies av FRI Vestfold og Telemark

(org.nr. 993867179), og er en aktivitetsgruppe underlagt organisasjonen.

Grenland Pride 2020.

Innslipp i Dovregubbens hall på Ibsenhuset før Prideshowet.

Grenland Pride har som mål å:

  • Feire mangfold og inkludering i Grenlandsregionen.

  • Løfte fram skeiv kultur - både lokal, nasjonal og internasjonal.

  • Sette fokus på lokalpolitikk som berører skeive i regionen.

  • Skape trygge møteplasser for skeive i regionen.

  • Arrangere pridefestival for ALLE uavhengig av alder, økonomi, kjønn og kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, etnisitet og funksjonsevne.

  • Følge vedtatt pridetema for alle FRIs nasjonale pridefestivaler i Grenland Prides festivalprogram.

Pridekomiteen

Pridekomiteen består av frivillige som velges på første arbeidsmøte til aktivitetsgruppen for neste års pridefestival.

PRIDEKOMITEEN GRENLAND PRIDE 2022


LEDER
Marte Søberg Broby


PARADE- OG FRIVILLIGANSVARLIG
Aleanne Sommer Forsberg


ARRANGEMENTSANSVARLIG
Michelle Moland


PRESSEANSVARLIG
Caroline Øverland

Samarbeidspartnere

Grenland Pride er drevet 100% av frivillige krefter, og er derfor avhengige av gode samarbeidspartnere og støttespillere for å kunne gjennomføre pridefestivalen. Ønsker du eller din bedrift/organisasjon å være samarbeidspartner eller støttespiller, send gjerne en henvendelse til post@grenlandpride.no


Vi er utrolig stolte og takknemlige for å ha hatt med oss disse på laget i 2021:


Støttespillere:
Fagforbundet Porsgrunn 

Fellesforbundet avdeling 8 Telemark 
Fellesorganisasjonen Vestfold og Telemark
Filmsenteret Charlie
Grenland Filmklubb
GREP Grenland 

Miljøagentene Grenland

Norsk Sykepleierforbund, Innlandet og Vestfold og Telemark
Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark
Bamble Høyre 
Porsgrunn Arbeiderparti 
Porsgrunn FrP
Porsgrunn SV
Porsgrunn Venstre
Rødt Skien 
Rødt Vestfold og Telemark 

Skien Arbeiderparti 

Skien SV

Grep Grenland heier på mangfold og inkludering.