Grenland Pride

Om Grenland Pride

Grenland Pride (tidligere Telemark Pride) arrangeres av FRI Vestfold og Telemark, og er en lokal pridefestival med forankring i Grenlandsområdet.


Grenland Pride eies av FRI Vestfold og Telemark (org.nr.

993867179), og er en aktivitetsgruppe underlagt organisasjonen.

Grenland Pride har som mål å:

- Feire mangfold og inkludering av i Grenlandsområdet.

- Løfte fram skeiv kultur - både lokal, nasjonal og internasjonal.
- Sette fokus på lokalpolitikk som berører skeive i regionen.
- Skape trygge møteplasser for skeive i regionen.
- Arrangere pridefestival for ALLE uavhengig av alder, kjønn og kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Pridekomiteen 2020. Foto: Grenland Pride 2020

Telemark Pride 2019. Foto: Wegar Berg Gundersen

Pridekomiteen

Pridekomiteen består av frivillige som velges på første arbeidsmøte til aktivitetsgruppen for neste års pridefestival. Årets pridekomité ble valgt inn på et åpent arbeidsmøte 10. desember 2019.

Festivalsjef

Wegar Berg Gundersen


Økonomi og samarbeidspartnere

Karen-Beathe Olaussen


SoMe

Marte Søberg Broby


Frivillige

Eileen Thorsen


Samarbeidspartnere

Grenland Pride er drevet 100% av frivillige krefter, og er derfor avhengige av gode samarbeidspartnere og støttespillere for å kunne gjennomføre pridefestivalen. Ønsker du eller din bedrift/organisasjon å være samarbeidspartner eller støttespiller, send gjerne en henvendelse til post@grenlandpride.no


Vi er utrolig stolte og takknemlige for å kunne ha med oss disse med på laget for 2020:


Støttespillere:

Miljøpartiet De Grønne Skien

Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark

Sparebank1 Solidaritetsfond

Norsk Sykepleierforbund avdeling Telemark

Utdanningsforbundet Skien

Skien SV

Skien Arbeiderparti

Rødt Porsgrunn

Rødt Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark SV

Rødt Bamble

Fagforbundet Bamble

Porsgrunn SV

Porsgrunn kulturskole

Skien kulturskole